Sociální služby SOVY o.p.s.

cs
ODESLÁNÍ

Ostatní služby

Senior klub

Senior klub byl nově zrekonstruován v roce 2016 a slouží široké seniorské veřejnosti od pondělí do pátku, vždy od 14:00 hodin.

Bydlení v DPS

Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení. Byty jsou pronajímány seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro něž je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází pečovatelky na základě projeveného přání a potřeb klienta v předem vyjednaném rozsahu. Žádosti o byt jsou přijímány a vyřizovány na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Českém Krumlově.

Pro město Český Krumlov spravujeme byty na Vyšehradě.

Elektronické dokumenty lze stáhnout na konci tohoto článku


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost se s pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.
Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci.
Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozní m řádem.
Kontaktní osoba: p. Věra Cábová, tel. 380 712 890 nebo Mgr. Veronika Pilařová Hadravová, tel. 380 716 342, 736 634 491.

Elektronické dokumenty lze stáhnout na konci tohoto článku

Sociální poradenství

Klientovi bezplatně poskytujeme informace o možnostech sociální podpory, pomoc při zpracování žádosti o příspěvek na péči a žádosti o přidělení bytu do DPS, pomoc a podporu při komunikaci s úřady, dalšími institucemi a poskytovateli sociálních služeb, atd.

Hygienické centrum

Hygienické centrum je vybaveno speciální masážní hydraulickou vanou a bezbariérovým sprchovým koutem. Návštěvu hygienického centra lze domluvit se sociální pracovnicí pečovatelské služby.

Společenské vyžití

V zařízení Sociálních služeb SOVY Vyšehrad je možné trávit volné chvíle v klubovně, kde jsou k dispozici společenské hry, rádio, rotoped, počítač s internetem, popř. posedět u televize.

Sociální služby SOVY o.p.s.

Zastoupení:
Mgr. Ivana Ambrusová
Adresa:
Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov
E-mail:
info@sovyck.cz
WWW:
https://www.sovyck.cz
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registr poskytovatelů sociálních služeb